Shrink Tunnel Machine Series : STM ตู้อบความร้อน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

รายละเอียดสินค้า :

ตู้อบความร้อนรุ่น STM สำหรับงาน

1) ต่อตรงเข้าเครื่องแพ๊คอัตโนมัติ “APS” Automatic Shrink Packaging Machine หลังจากห่อฟิล์มเรียบร้อยสินค้าจะวิ่งมายังสายพานทาเข้าของตู้อบความร้อนเมื่อเข้าอุโมงค์และทำดานหดรัดแล้วจึงวิ่งออกมายังสายพานท้ายเครื่อง

2) ใช้กับงานที่ต้องการหดรัดสินค้าแบบที่เป็นแพ๊คเดี่ยวที่มีการกำหนดและวางเรียงจำนวนสินค้าโดยแรงงานคนใส่ในถุงที่เป็นถุงฟิล์มหดแบบสำเร็จที่เปิดด้านข้าง 2 ด้าน หรือเปิดเพียงด้านเดียว เมื่อจัดเรียงใส่ถุงตามจำนวนที่ต้องการให้ป้อนสินค้าแพ๊คนั้นเข้าตู้อบเมื่อหดรัดในอุโมงค์ความร้อนเป็นที่เรียบร้อย สินค้าแพ๊คนั้นจะสิ่งออกมาท้ายสายพานลำเลียงเป็นอันสิ้นสุดขบวนการ

ภาพสินค้า :

Scroll to Top